Úvod

O spoločnosti

VULM je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca slovenská farmaceutická spoločnosť, ktorá nadväzuje na dlhoročné tradície, know-how, výskumnú, vývojovú a výrobnú činnosť Výskumného ústavu liečiv Modra založeného už v roku 1972.

Spoločnosť VULM má hlavné sídlo na Slovensku a v súčasnosti má zastúpenie vo viacerých štátoch sveta. Disponuje špičkovými výrobnými kapacitami doma i v zahraničí. Viac informácií.

VULM Polska Sp. z o. o.
ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warszawa